Chu Lai Riverside

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Chu Lai Riverside

  • Vị trí: Quốc lộ 1A, Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (510000).
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0905369293
  • Website: https://citya.com.vn/du-an/chu-lai-riverside
Đăng ký nhận tư vấn