La Queenara Hội An

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án La Queenara Hội An

  • Vị trí: Đường Lạc Long Quân, xã Điện Dương (Điện Bàn) và phường Cẩm An (TP. Hội An), tỉnh Quảng Nam.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0905369293
  • Website: https://citya.com.vn/du-an/la-queenara-hoi-an
Đăng ký nhận tư vấn