Điện Thắng Central

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Điện Thắng Central

  • Vị trí: Phường Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0905369293
  • Website: https://citya.com.vn/du-an/dien-thang-central
Đăng ký nhận tư vấn