Mallorca River City

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Mallorca River City

  • Vị trí: C8, Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0905369293
  • Website: https://citya.com.vn/du-an/mallorca-river-city
Đăng ký nhận tư vấn