Sala Điện Thắng

900,000,000 ₫

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Sala Điện Thắng

  • Vị trí: KDC Hồ Biện Trên, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0931.74.74.74
  • Website: https://citya.com.vn/du-an/sala-dien-thang
Đăng ký nhận tư vấn