Shantira Hội An

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Shantira Hội An

  • Vị trí: Lạc Long Quân, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam 51300, Việt Nam.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0905369293
  • Website: https://citya.com.vn/du-an/shantira-hoi-an
Đăng ký nhận tư vấn