AAA quality replica IWC is certainly known for its pilots’ watches, replica watches but now and then they come out with something a little off the beaten path.

Đầu tư 315 tỷ đồng cho dự án xây dựng Cầu Nghĩa Tự Quảng Nam

Đầu tư 315 tỷ đồng cho dự án xây dựng Cầu Nghĩa Tự Quảng Nam” – Dự kiến mức đầu tư tăng thêm khoảng 105 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu của dự án là 210 tỷ đồng.

Theo tờ trình số 2242/TTr-UBND của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX tại kỳ họp 23, về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn thuộc dự án nhóm B. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt và an toàn; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 315 tỷ đồng – tăng 105 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu của dự án (210 tỷ đồng) được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND- VP ngày 11/01/2021.

Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m với vốn đầu tư khoảng 315 tỷ đồng
Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m với vốn đầu tư khoảng 315 tỷ đồng

Lý do cần đầu tư thêm đoạn đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B, để phát huy hiệu quả và tăng kinh phí giải phóng mặt bằng so với dự kiến.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. Quy mô và hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự và đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B với quy mô như sau:

Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m, khổ cầu rộng 12,5m (ghép với cầu Nghĩa Tự đang đầu tư một nửa mặt cắt ngang cầu để đủ mặt cắt 26,5m). Đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B chiều dài khoảng 724m…

Hình thức đầu tư: Đầu tư công. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đầu tư 315 tỷ đồng cho dự án xây dựng Cầu Nghĩa Tự Quảng Nam

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.

In effetti, a causa dell’ingresso anticipato della società nel mercato nord asiatico e della rapida esplosione della forza economica della regione nel primo decennio del terzo millennio (unita alla crisi finanziaria nei mercati occidentali),orologi replica la Costellazione divenne rapidamente il modello più venduto di Omega in tutto il mondo e l’orologio replica in acciaio e oro si è trasformato in un design di tendenza che si è infiltrato nell’intero settore dell’orologeria.

Hoy en día, Omega Constellation sigue siendo una de las colecciones más populares para el público contemporáneo en busca de lareplica relojes elegancia cotidiana en la muñeca y es igualmente favorecida por clientes masculinos y femeninos.