Sổ hồng là gì? Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng là gì? Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau thế nào? Trong giao dịch mua bán bất động sản chúng ta thường hay nhắc đến sổ đỏ, sổ hồng đây là cách gọi thông thường dựa vào màu sắc trên giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu. Vậy thực tế hai loại sổ này có gì giống nhau và khác nhau.

Sổ hồng và sổ đỏ là gì?

Khái niệm sổ hồng

Hình ảnh sổ hồng
Hình ảnh sổ hồng

Sổ hồng là gì? Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Theo nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ, thì sổ hồng được cấp cho các thửa đất tại khu vực đô thị, nội thị xã và thị trấn. Bên trên quyển sổ hồng bao gồm các thông tin quan trọng như:

  • Quyền sử dụng đất ở của người sở hữu: Số thửa, diện tích đất, loại đất được cấp, thời gian sử dụng đất, số tờ bản đồ vị trí đất,…
  • Quyền sở hữu nhà ở của chủ đứng tên lô đất: Tổng diện tích xây dựng nhà ở, kết cấu nhà, diện tích sử dụng đất,…

Khái niệm sổ đỏ

Hình ảnh sổ đỏ
Hình ảnh sổ đỏ

Sổ đỏ là gì? Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng loại chứng từ này được cấp cho các loại đất ngoài khu vực đô thị hay vùng nông thôn. Quy định đó được thể hiện rõ ràng trong nghị định 64 – CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ và Thông tư số 36/1998 TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính. Cụ thể hơn các loại đất được cấp sổ đỏ bao gồm:

  • Đất nông nghiệp.
  • Đất lâm nghiệp.
  • Đất nuôi trồng thủy sản.
  • Đất làm muối.
  • Đất nhà ở thuộc nông thôn.

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng và sổ đỏ là hai loại chứng từ có giá trị pháp lý trước pháp luật. Nhưng chúng không hề giống nhau khi xét về quy cách và công dụng của chứng từ. Cụ thể là:

Về mặt hình thức: Bên ngoài sổ đỏ có bìa màu đỏ trong khi bên ngoài sổ hồng có bìa màu hồng.

Cơ quan cấp chứng từ: Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Nhưng sổ hồng lại là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được Bộ xây dựng cấp phép.

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ còn được phân biệt thông qua thủ tục xin cấp sổ. Nói cách khác, thủ tục cấp phép giấy chứng nhận được thực hiện theo hai quy trình riêng biệt.

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?
Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ đỏ và sổ hồng sổ nào quan trọng hơn?

Hiện nay, Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng
Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

Như vậy, thực tế hiện nay đang tồn tại, cùng lưu hành 3 loại Giấy chứng nhận là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” trang bìa màu đỏ, “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” trang bìa màu hồng và “Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” trang bìa màu hồng. Cả 3 loại Giấy chứng nhận này đều có giá trị pháp lý như nhau và không phải đổi sang mẫu mới.

Về giá trị thực tế của Sổ đỏ và Sổ hồng phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí thửa đất, diện tích, tình trạng mới hay cũ của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất (cây trồng…). Do vậy, giá trị của từng loại sổ gắn với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hình ảnh sổ hồng, sổ đỏ của một số loại hình bất động sản

Sổ hồng căn hộ chung cư

Hình ảnh sổ hồng căn hộ chung cư
Hình ảnh sổ hồng căn hộ chung cư

Sổ hồng shophouse – nhà phố thương mại

Hình ảnh sổ hồng shophouse - nhà phố thương mại
Hình ảnh sổ hồng shophouse – nhà phố thương mại

Sổ đổ đất trồng cây lâu năm

Hình ảnh sổ đỏ đất trồng cây lâu năm
Hình ảnh sổ đỏ đất trồng cây lâu năm

Sổ đỏ đất thổ cư

Hình ảnh sổ đỏ đất thổ cư
Hình ảnh sổ đỏ đất thổ cư

Sổ đỏ đất xây dựng nhà xưởng, sản xuất kinh doanh

Hình ảnh sổ đỏ đất xây dựng nhà xưởng, sản xuất kinh doanh
Hình ảnh sổ đỏ đất xây dựng nhà xưởng, sản xuất kinh doanh

Sổ đỏ đất nghĩa trang

Hình ảnh sổ đỏ đất nghĩa trang
Hình ảnh sổ đỏ đất nghĩa trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *