Sổ hồng chung cư có giá trị bao nhiêu năm?

Tôi định mua căn hộ chung cư nhưng nghe nói sổ hồng chỉ được cấp có thời hạn. Xin cho tôi hỏi sổ hồng có thời hạn bao lâu?  – Bạn đọc có email thaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Khái niệm sổ hồng

Sổ hồng là cách người dân gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Quy định về thời hạn sổ hồng chung cư (dự án kinh doanh nhà)

Vòng đời của một chung cư
Vòng đời của một chung cư

Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định:

  • “Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
  • Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.
  • Theo quy định trên thì thời hạn sử dụng đất dùng để xây nhà chung cư không giống nhau mà được xác định theo thời hạn của dự án. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn nhưng không quá thời hạn xác định theo dự án.

Về thời hạn sở hữu căn hộ chung cư: Khoản 1 Điều 99 Luật nhà ở 2014 quy định: “Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư”.

Như vậy, để xác định được thời hạn sở hữu căn hộ chung cư, bạn cần xem xét chung cư đó thuộc công trình cấp nào và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Theo SỔ CHÂU – Báo lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *