PHÁP LÝ DỰ ÁN ĐIỆN THẮNG CENTRAL

Chủ đầu tư CĐT – Tập đoàn An Dương đang gấp rút hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án Điện Thắng Central để chuẩn bị ra sổ trong năm tới.

Giấy phép xây dựng số: 56 /GPXD

  • Được phép xây dựng công trình
    • Tên công trình: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2), thị xã Điện Bàn
    • Quy mô sử dụng đất của dự án: 9,19 ha
    • Diện tích đã giao đất (đợt 1) và cấp phép xây dựng: 7,17 ha
  • Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty Cổ Phần Thiết kế và Xây dựng S.E.N lập; Công ty Cổ phàn Tư vấn Kiểm định xây dựng Delta và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Năng lượng TKC thẩm tra, đã được Sở xây dựng thẩm định tại Công văn số 21/SXD-QLHT ngày 08/01/2019, Sở Công thương thẩm định tại Công văn số 1582/SC-QLNL ngày 08/11/2018.

Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2), thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Các anh chị quan tâm về pháp lý dự án có thể truy cập link bên dưới để xem các thông tin bao gồm: Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng,phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư

Trả lời