Giới thiệu

Công ty bất động sản Đà Nẵng – CityA Real – Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, quản lý và tiếp thị dịch vụ bất động sản tại Đà Nẵng và miền Trung.