PHỐ CHỢ KHÂM ĐỨC

  • VPGD dự án Khu phố chợ Khâm Đức
  • Địa chỉ: TT. Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
  • Thời gian mở cửa: 06:00 – Thời gian đóng cửa: 22:00
  • Website: https://citya.com.vn/chi-tiet/khu-pho-cho-kham-duc/
  • Số điện thoại: 0905 369 293