NAM HỘI AN CITY

  • Văn phòng dự án Nam Hội An City
  • Địa chỉ: Duy Thành – Duy Nghĩa, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam
  • Thời gian mở cửa: 06:00 – Thời gian đóng cửa: 22:00
  • Website: https://citya.com.vn/chi-tiet/nam-hoi-an-city/
  • Số điện thoại: 0905 369 293