MALLORCA RIVER CITY

  • Văn phòng dự án Mallorca River City
  • Địa chỉ: Trục đường Võ Như Hưng nối dài, thuộc phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Thời gian mở cửa: 06:00 – Thời gian đóng cửa: 22:00
  • Website: https://citya.com.vn/chi-tiet/mallorca-river-city/
  • Số điện thoại: 0931 43 43 43