MALIBU HỘI AN

  • VPGD dự án Malibu Hội An
  • Địa chỉ: 02 Lạc Long Quân, phường Điện Dương, Thị xã, Điện Bàn, Quảng Nam 520000, Việt Nam
  • Thời gian mở cửa: 06:00 – Thời gian đóng cửa: 22:00
  • Website: https://citya.com.vn/chi-tiet/malibu-hoi-an/
  • Số điện thoại: 0905 369 293