ATHENA ROYAL CITY

Phòng tiếp nhận yêu cầu thông tin dự án Athena Royal City:

  • Hotline: 0905.369.293
  • Địa chỉ: 324  Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Đơn vị phân phối dự án: ReesNext (Đối tác chiến lược CityA Real)